Wat kost een gastouder?

Wat kost een gastouder?

U twijfelt op dit moment nog tussen een gastouder of kinderdagopvang. Eén van de zaken die absoluut meespelen in uw beslissing zijn de kosten. Gastouders bepalen vaak zelf de prijs of in overleg met het gastouderbureau. Gemiddeld bent u tot wel 20% goedkoper uit via een gastouder dan bij een kinderdagopvang. De opbouw van de kosten voor een gastouder zijn wel anders opgebouwd. Wij geven u graag een inzicht in de gemiddelde kosten van een gastouder.

Vast uurtarief bij een gastouder

Een gastouder werkt altijd volgens een vast uurtarief. Een gastouder heeft vaak een opvang aan huis waar de kinderen opgevangen worden. Er mogen maximaal 6 kinderen tegelijk opgevangen worden. Dit aantal is inclusief eigen kinderen. De vergoeding per uur wordt tussen de ouders en de gastouder afgesproken. De meeste gastouders hebben vaste tarieven die ze per kind berekenen. Het tarief blijft meestal hetzelfde ongeacht of u één of twee kinderen brengt. Gemiddeld betaalt u tussen de € 4,50 en € 6 per kind per uur.

Tarief gastouderbureau

De betaling van een gastouder verloopt via een gastouderbureau. Voor het regelen van de betaling en de bemiddeling betaalt u een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de dienstverlening. Sommige bureaus checken regelmatig steekproefsgewijs de kwaliteit van de opvang. Als dit gebeurt dan betaalt u uiteraard wat meer dan als alleen de betaling geregeld wordt. In de voorwaarden van het gastouderbureau kan u teruglezen wat u kan verwachten van het bureau zelf. Er zijn bureaus die prijzen per uur rekenen en bureaus met vaste inschrijfkosten. Soms betaalt u enkel een vaste vergoeding per kind per maand. Het maakt dus niet uit hoeveel uur u een kindje brengt. Dit kan voordelig zijn als u 40 uur per week opvang nodig heeft. Als u slechts een paar uur per week opvang nodig heeft dan is dit weer onvoordelig.

Uw netto opvangkosten

De tarieven per uur zijn niet uw netto opvangkosten. Iedereen heeft indien u werkt recht op kinderopvangtoeslag. Met deze toeslag kan u een deel van de opvangkosten betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Als u weinig verdiend dan kan u tot 92% van de opvangkosten terug ontvangen. U kan via de website van de Belastingdienst een proefberekening maken van uw netto opvangkosten.