Gastouderopvang scoort goed in onderzoek

Gastouderopvang scoort goed in onderzoek

U twijfelt op dit moment tussen een gastouderopvang en een kinderdagverblijf. Uiteraard heeft zowel de gastouderopvang als het kinderdagverblijf voor- en nadelen. In Leiden is in 2008 een grootschalig onderzoek gedaan naar de tevredenheid bij ouders. Ik geef dat het een oud onderzoek is en dat er veel verandert is in tussentijd, maar het gaat om de kern. Brengen ouders hun kind liever bij een gastouderopvang of een kinderdagverblijf? Uit dit onderzoek bleek dat gastouders beter scoren dan kinderdagverblijven!

De voordelen bij een gastouderopvang volgens het onderzoek

Het onderzoeksteam bestond uit verschillende pedagogen uit Leiden. Ze kwamen tot de ontdekking dat er verschillende voordelen zitten aan een gastouderopvang. Vooral als dit vergeleken wordt met de traditionele kinderopvang. Een aantal voordelen volgens het onderzoek hebben we hier op een rijtje gezet:

  • Gastouders letten beter op het welbevinden van de kinderen in de opvang.
  • Er is veel minder lawaai op de opvang.
  • Doordat er minder kinderen bij de gastouderopvang is ervaren de kinderen minder stress bij een gastouder.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek werd in Leiden grootschalig aangepakt. 55 gastoudergezinnen en 26 kinderdagverblijven deden mee aan het onderzoek. In totaal werden 116 verschillende kinderen met elkaar vergeleken. De belangrijkste factoren die naast elkaar werden gelegd was de kwaliteit van de opvang en de sensitiviteit van de opvoeders en het welbevinden van de kinderen.

Stressniveau is lager bij een gastouderopvang

Het onderzoeksteam heeft ook gekeken naar het stressniveau bij jonge kinderen tussen de 1,5 en 3,5 jaar. Het stressniveau werd hierbij 24 uur lang vergeleken met een kinderdagverblijf. Het stressniveau werd gecontroleerd aan de hand van het hormoon: cortisol. Bij zowel de gastouderopvang als het kinderdagverblijf was het stressniveau hoog in de ochtend. Dit is normaal. Gedurende dag hoort het stressniveau af te nemen als de kinderen leuke activiteiten ondernemen. Bij gastouders lag aan het einde van de dag het stressniveau vele malen lager.

Uitkomsten zijn niet vreemd volgens de onderzoekers

Gastouders hebben gemiddeld 3 tot 5 kinderen in één ruimte. Bij een kinderdagopvang ligt dit aantal vele malen hoger. Gemiddeld zaten er 11 kinderen in één ruimte. Het is niet zo vreemd dat gastouders veel meer individuele aandacht voor het kind hebben. Dit maakt ook het verschil qua stressniveau bij de kinderen. Het is niet vreemd dat een gastouder een betere keuze is voor het welzijn van uw kindje.