Gastouderopvang – Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gastouderopvang – Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

kinderopvangtoeslagWerken en de zorg van uw kinderen combineren is al lastig genoeg. Het is prettig als u gebruik kan maken van gastouderopvang. Alleen u wilt niet dat al het geld dat u verdiend rechtstreeks naar de gastouderopvang gaat. Als u werkt dan heeft u misschien recht op kinderopvangtoeslag. Met deze toeslag kan u een deel van de kosten dekken. Alleen wanneer heft u recht op kinderopvangtoeslag?

Recht op kinderopvangtoeslag

Volgens de wetgeving heeft u recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, studeert, een traject volgt om werkt te volgen of een inburgeringscursus volgt. U heeft dus niet alleen recht op kinderopvangtoeslag als u werkt. Als u gebruik wilt maken van kinderopvangtoeslag als werkende dan moet u aan een aantal eisen voldoen. U bent bijvoorbeeld in dienst van een werkgever, u ontvangt winst uit uw onderneming, u ontvangt inkomsten als freelancer of u volgt een re-integratietraject. U heeft ook recht op kinderopvangtoeslag als u zonder vergoeding meewerkt in de zaak van uw partner.

Recht op kinderopvangtoeslag zonder baan

In sommige situaties heeft u ondanks dat u niet werkt recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 18 jaar en u een opleiding volgt. Tijdens de uren dat u naar school gaat kan u gebruik maken van de kinderopvang. U heeft ook recht op toeslag als u een traject volgt om een baan te vinden. U heeft op dit moment geen uitkering of werkgever, maar wel recht op toeslag. U heeft ook recht op een toeslag als u student bent en ouder dan 18 jaar. Daarnaast heeft u recht op kinderopvangtoeslag als u een inburgeringscursus volgt.

Gezamenlijk inkomen en werkuren

Als u een baan heeft dan wordt er gekeken naar uw gezamenlijk inkomen. Als u samen weinig geld verdiend dan heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Voor de toeslag wordt er een maximaal percentage toegekend. Stel dat u samen € 18.176 verdiend, dan heeft u recht op 92% kinderopvangtoeslag. Verdiend u samen meer dan € 177.000, dan ontvangt u slechts 23% kinderopvangtoeslag. Het recht op kinderopvangtoeslag komt nooit te vervallen. U ontvangt alleen minder toeslag als u meer verdiend. Bij het recht op kinderopvangtoeslag wordt er gekeken naar het aantal uren dat u werkt. Tot 4 jaar heeft u recht op maximaal 140% toeslag over de gewerkte uren. U komt uit op 140% omdat u bijvoorbeeld reistijd mag meerekenen in de opvang. Kinderen vanaf 4 jaar hebben recht op buitenschoolse opvang. U mag 70% van de gewerkte uren meerekenen bij buitenschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kan u dit een maand vooraf aanvragen. U moet er rekening mee houden dat het verwerken van uw aanvraag ongeveer een maand duurt. Vraag uw toeslag altijd op tijd aan.

Leave a Reply

*